Začetek Akcija

Golnik - zasnova in etažnost

Za Vas bomo adaptirali stanovanjski blok z 48 stanovanji in dvigalom, parkirnimi mesti, odlično urejeno okolice- z veliko zelenimi površinami in sprehajalnimi potmi ter čistim zrakom blagega alpskega podnebja.

V bližini naselja se nagaja pošta, trgovina in vrtec.

Prednost bivanja je v sodobno zasnovanih in svetlih stanovanjih, funkcionalna zunanja ureditev s sprehajališči, zadostnim številom parkirnih mest ter potrebno infrastrukturo za kvalitetno bivanje izven mestnega vrveža.


Funkcionalna zasnova

Večstanovanjski objekt je zasnovan kot štiri- etažni. Sestavljen iz dveh zamaknjenih enot in stopniščnim jedrom med stanovanjskimi enotami, ter z dvigalom.

Vsako etažo, razen kleti, kjer so locirani servisni prostori, kotlovnica, shrambe in prostori kolesarnice, sestavlja dvanajst samostojnih stanovanjskih enot različnih površin, medsebojno povezanih z hodnikom. Stanovanjske enote imajo balkone, ki so funkcionalno povezani z dnevnim prostorom stanovanja.

Na vzhodnem delu obstoječega objekta bo pokrit garažni objekt v nivoju kletne etaže stanovanjskega objekta. Zunanje parkirne površine bodo delno na strehi garaže, delno pa na površini v podaljšku pokritih garaž.

Dostop do objekta je možen iz regionalne ceste preko utrjenih asfaltnih površin na vzhodni strani stanovanjskega objekta.


Konstrukcija

Talne površine

V vseh etažah stanovanjskega objekta, razen v kleti, je izvedena nova armirano betonska plošča s primerno hidro in toplotno izolacijo. Finalni tlak kleti (shramba, kolesarnica, kotlovnica in hodnik) bo armirano betonski estrih zaščiten s protiprašnim premazom.

Vse talne površine stanovanjskih enot v etažah bodo prekrite z parketom ali laminatom na cementnem estrihu s toplotno izolacijo, razen kopalnic, ki bodo prekrite s keramiko in povezovalnega hodnika med stanovanji, kjer bo naravni kamen ali keramika.


Zunanje in notranje razdelilne stene

Obodni zidovi so opečni in na zunanji strani obdani z 14cm debelo toplotno izolacijo in zaključnim finalnim fasadnim slojem.

Predelne stene med stanovanjskimi enotami bodo izdelane iz KNAUF- a s kovinsko nosilno podkonstrukcijo debeline 22cm, z zvočno izolacijo, stene med posameznimi prostori stanovanja pa debeline 10cm.>


VRATA, OKNA, OKENSKE POLICE
Vhodna Vrata so enokrilna s podboji in ustrezne požarne in zvočne zaščite. V notranjih prostorih imajo vrata lesene podboje, ter mizarsko izdelana krila.
Okna so iz PVC profilov, tip 5-komorni PVC profil KBE, okovje MACO. Vsa zapirala proizvajalca Rotocentro in nasadila tipski izdelek višjega kakovostnega razreda iz sanitarnega inoksa. Zasteklitev oken je po EU standardu, dvojna prozorna s steklom karakteristike ojačane zvočne in toplotne izolacije 4-16-4 k1,1/32 Dcb.
Zunanje okenske police so iz ALu, notranje pa iz PVC.


Balkoni

Balkoni stanovanjskih enot so kovinske izvedbe. Vsi kovinski deli konstrukcije so protikorozijsko zaščiteni. Tla balkonov bodo vodoodporne lesene vezane plošče.


Dvigalo

Stanovanjski objekt ima dvigalo, ki povezuje kletne in garažne prostore s stanovanjskimi etažami. Z zastekljenimi izhodnimi podesti bo povezan z vhodi v etaže.


Parkirna mesta

Garažni objekt bo imel 20 parkirnih mest.

Poleg tega bo dodatnih 51 parkirnih mest lociranih še delno na strehi garaže, delno v podaljšku strehe garaže na vzhodni strani objekta. Dovoz vozil na odprta parkirna mesta bo na severni strani objekta.

Površina pred vhodom v objekt omogoča dodatnih 5 parkirnih mest.