Začetek Škofja Loka

Škofja Loka - materiali in inštalacije

 

Konstrukcija
 
Stene - Nosilne stene pritličja in v ostalih nadstropjih so armirano-betonske debeline 20 cm. Obodne stene so na zunanji strani obdelane z 20 cm debelo toplotno izolacijo in zaključnim finalnim fasadnim slojem. Predelne stene med stanovanji, ki so v stiku, so izdelane iz armiranega betona debeline 20 cm in dodatno obdelane s toplotno in zvočno izolacijo 5 cm na vsaki strani. Stene med posameznimi prostori stanovanja pa so montažne gips-karton predelne stene na podkonstrukciji, debeline 10cm.

 

Medetažne konstrukcije – Izvedena je armirano betonska plošča debeline 15-20 cm. Nad ploščo je položena toplotna in zvočna izolacija, PVC folija ter armirani estrih. Vse armirano betonske plošče so debeline 15-20 cm razen talne plošče, ki je 30 cm.

 

Obdelava in materijali

 

Obdelava fasade - Fasada objektov je obdelana s fasadnim mineralnim paroprepustnim slojem na izravnalni cementni podlagi. Objekti so na fasadi izolirani s toplotno izolacijo debeline 20 cm. Finalna obdelava fasade je fasadna barva v niansah po določeni shemi. Fasada je v enostavno, moderno zasnovani kompoziciji.

 

Talne površine - Vse talne površine stanovanjskih enot v etažah so prekrite s parketom, oziroma keramiko na cementnem estrihu. V vhodnem prostoru vsakega objekta in v kopalnicah vseh stanovanj je izvedena keramika, v bivalnih prostorih pa je položen kakovosten parket za talno gretje.

 

Stene - Notranja stran obodnih zidov je popleskana v barvi po določeni shemi, enako kot predelne stene med notranjimi prostori. Vse notranje stene so kitane in pobarvane.

 

Terasa – Vsa stanovanja imajo lastne terase in atrije. Terase so klasične izvedbe. Vsi kovinski deli konstrukcije ograj so protikorozijsko zaščiteni. Tla teras so iz PVC lesa oziroma tlakovana z vodoodporno keramiko.

 

Komunalni priključki

 

Kanalizacija - Odvajanje komunalnih odpadnih voda je izvedeno v obstoječi kanalizacijski sistem. Za potrebe fekalne kanalizacije je izveden sistem odvajanja kanalizacije iz objektov. Za potrebe meteorne kanalizacije je izveden sistem odvodnjavanja meteorne kanalizacije s strehe objekta in površine okoli njega.

 

Vodovod – Oba objekta sta priključena na obstoječe javno vodovodno omrežje NL DN 100 mm, skladno z zahtevami upravljalca vodovoda. Vsaka stanovanjska enota, tudi dupleksi, ima ločena vodomerna mesta.

 

Elektro – Oba objekta sta priključena na obstoječe javno elektrodistribucijsko omrežje. Elektro omarica je nameščena na dostopnem mestu pred objektom. Vsaka stanovanjska enota, tudi dupleksi, imajo ločena elektro merilna mesta.

 

Komunalni odpadki - Zbirno mesto za komunalne odpadke je v neposredni bližini objektov. Odjemno mesto za prevzem komunalnih odpadkov je izvedeno tako, da je možen neoviran dostop, prevzem in odvoz komunalnih odpadkov s komunalnim vozilom.

 

Inštalacije

 

Ogrevanje - Uporabljen je nizko temperaturni režim ogrevanja – toplotna črpalka, podprta z rekuperacijo in plinsko pečjo. Z uporabo 20 cm toplotne izolacije stavbe v kombinaciji s talnim gretjem, smo zagotovili visoko kakovost bivanja z nizkim stroškom ogrevanja.

Objekt je priključen na javno plinsko omrežje in ima skupno kotlovnico. Topla voda za ogrevanje se pripravlja v kotlovnici s kondenzacijskim plinskim kotlom, v kombinaciji z nizko temperaturno toplotno črpalko tipa zrak-voda. Temperatura ogrevalne vode se pripravlja v odvisnosti od zunanje temperature – drsni temperaturni režim.

 

Vodovod - Razvod tople in hladne vode je izveden v vseh stanovanjih. Priključek hladne in tople vode za posamezno enoto poteka preko odčitovalnega števca.

 

Sanitarni prostori - V kopalnicah je montirana stenska WC školjka s podometnim izplakovalnikom. Umivalnik je keramični, z enoročno armaturo. Stanovanja imajo v kopalnicah montirane tuše ali kadi z armaturami.

 

Elektroinštalacije - Izvedeni so vsi razvodi za jakotočno inštalacijo. Vsa merilna mesta so v pritličju in od njih razpeljana napeljava do omarice z varovalkami. Izvedeni so tudi vsi razvodi za šibkotočno inštalacijo ( telefonski in tv razvod ) ter zaključeni z vtičnicami.