Začetek Tacen

Črna vas - arhitektura in materiali

rna vas - arhitektura in materialiKonstrukcija bo masivna klasična gradnja z opečnimi stenami in železobetonskimi stropovi, zasnova potresno varna. Vsi kleparski izdelki na objektu bodo iz Cu pločevine ali barvnega eluksiranega aluminija. Streha nad mansardo bo dvokapna, z naklonom 40 stopinj, kritina Bramac, v sivi ali opečeni barvi.
Fasada bo klasična, debelina termo izolacije bo 7 cm., v svetlo sivi oz. drugi svetli barvi. Predmet ponudbe so stanovanjske hiše - dvojčki, katere bomo dogradili do tretje podaljšane faze z zunanjo ureditvijo, kakor sledi:
- pripadajoče zemljišče, velikosti določene po situaciji v lokacijski dokumentaciji,
- pravnomočno gradbeno dovoljenje (plačani vsi prispevki in dajatve),
- gradbeni projekti arhitekture, strojnih in elektro inštalacij.

SAMA GRADNJA OBSEGA
- predpriprava terena
- izkopi
- pilotiranje
- betoniranje in opačenje temeljev
- betoniranje in opačenje temeljne plošče
- zidava do prve plošče
- betoniranje in opaženje prve plošče
- zidava mansarde in betoniranje
- izvedba ostrešja s kritino Bramac
- izvedba fasade demit z izolacijo po projektu
- izvedba krovsko - kleparskih del, pločevina baker oz. črni eluksirani aluminij
- montaža lesenih oken, termopan stekla, brez polken
- izvedba kanalizacije v plošči in izpust iz objekta
- montaža kovinskih garažnih vrat, vhodnih lesenih vrat
- izvedba okenskih polic na zunanji strani - marmor
- grobo planiranje ob objektu
- dovozi in skupne površine so planirane, površine predvidene za dovozne poti in parkirna mesta so nasuta s tampon peskom in valjane.