Začetek Tacen

Črna vas - gradbene instalacije

rna vas - gradbene instalacije-plinski razvod je izveden do požarne pipe (brez rezervoarja)
- električna napeljava do omarice na zunanji steni objekta, brez priklopa
- vodovodna napeljava do vodovodne ure v jašku, brez priklopa
- položene cevi do PTT omarice na fasadi, brez žic in priključka
- kanalizacija je pripeljana do izhoda iz temeljne plošče (po projektu so predvidene čistilne naprave)
- cevni razvod za kabelsko televizijo je položen na tleh,
- parcele so razmejene, geometer bo zakoličil mejnike, vsaka hiša bo na svoji parceli, in bo imela svojo parcelno številko za vpis v zemljiško knjigo,
- ograje morajo stranke izvesti skladno, izgled in višina ograj morajo biti enotne, v dogovoru z vsemi se bo izdelala skica ograje (betonski nastavki in lesene deske na kovinski konstrukciji).


ODVOZ IN OGREVANJE
Odvajanje odpadnih vod iz novih objektov bo urejeno individualno s priključki na skupinske čistilne naprave. Ogrevanje objektov je predvideno s plinom, urejeno z lokalnim centralnim sistemom. Plinski rezervoar bo skupen in vkopan v zemljo.