Začetek Galjevica

Galjevica - okolje in okolica

galjevica - okolje in okolicaZUNANJA UREDITEV

Okolica je urejena, v atrijih je zemlja in pesek ob fasadnih stenah. Na terasah je sivi granit, sredinski terasi imata ločilna betonska korita s pritrjenimi rostfrei nosilci in laminatno predelno steno.
Na JV strani zemljišča je urejena tlakovana površina namenjena parkiranju osebnih vozil in njihovi manipulaciji ter prostor za zbiranje odpadkov.
Vhodi v objekte so na SV strani, prav tako uvozi v garaže. Stanovanjski deli bodo dostopni preko ločenih internih stopniščnih jeder, ki so izvedeni v sivem granitu.

GARAŽA, PARKIRIŠČA

Vsi vhodi in uvozi so na SV strani objekta. Uvoz poteka v parkirne prostore neposredno z nove interne dovozne ceste. V nivoju pritličja so parkirni prostori za stanovalce, ter shrambe in skupni prostor. Za obiskovalce pa na zunanjih parkirnih prostorih.