Začetek Golnik II

Golnik - zasnova in etažnost

Golnik-zasnova in etaznost

Funkcionalna zasnova

Večstanovanjski objekt je zasnovan kot pritličje + tri nadstrtopja + mansarda, dimenzij 13,15m x 25,60m. V prvi etaži in mansardi je lociranih po pet stanovanj, v drugi, tretji in četrti etaži pa po šest samostojnih stanovanjskih enot, med seboj povezanih z hodnikom. V kleti so locirani servisni prostori, kotlovnica, shrambe, in prostori kolesarnice. Stanovanjske enote imajo balkone funkcionalno povezane z dnevnim prostorom stanovanja. Pod objektom je planiran garažni objekt kot kletna etaža stanovanjskega objekta. Zunanje parkirne površine so na podaljšku na severni strani objekta.

 

Konstrukcija

Stene - Nosilne stene kleti in v ostalih nadstropjih bodo betonske debeline 20cm. Obodne stene bodo na zunanji strani obdelane z 20cm debelo toplotno izolacijo in zaključnim finalnim fasadnim slojem. Predelne stene med stanovanjskimi enotami bodo betonske in iz gips plošč debeline 22cm, z zvočno izolacijo. Stene med posameznimi prostori stanovanja pa bodo debeline 10cm.

Medetažne konstrukcije – Načrtovana je betonska plošča debeline 15cm. Nad ploščo bo položen trdi tervol debeline 4 cm, kot toplotna in zvočna izolacija, PVC folija, ter armirani estrih minimalne debeline 5 cm. Plato nad garažo pa bo debeline 22cm.


Streha - Nosilna strešna konstrukcija v naklonu 23° bo izvedena z deskami na katero bo pritrjena Tyvek folija na katero bo izvedena podkonstrukcija z latami 5x8 cm, ki predstavlja zračni prostor na katero bodo pritrjene prečne letve za pokrivanje z glaziranimi creaton strešniki.

Vertikalna komunikacija - V objektu je planirano AB stopnišče, ter dvigalo.


Obdelava in materijali:


Talne površine - Finalni tlak v kleti (shrambe, kolesarnica, kotlovnica in hodnik) bo betonski estrih zaščiten s protiprašnim premazom oz. na hodnikih je predvidena talna keramika. Vse talne površine stanovanjskih enot v etažah bodo prekrite z parketom in keramiko na cementnem estrihu. V kopalnicah in na hodnikih je predvidena keramika.

Stene - Obodni zidovi bodo na zunanji strani zaščiteni z 20cm debelo toplotno izolacijo in zaključnim finalnim fasadnim slojem na nosilnem ometu. Notranja stran obodnih zidov bo obdelana z cementno malto. Predelne stene med stanovanjskimi enotami bodo izdelane iz gips plošča s kovinsko nosilno podkonstrukcijo debeline 22cm z zvočno izolacijo, stene med posameznimi prostori stanovanja pa debeline 10cm.

Stropi - Stropovi v vseh etažah bodo glajeni in prebarvani.

Vrata, okna in okenske police - Vhodna Vrata v stanovanje so enokrilna s podboji in ustrezne požarne in zvočne zaščite. V notranjih prostorih bodo imela vrata lesene podboje, ter mizarsko izdelana krila. Okna bodo iz PVC profilov, tip 5-komorni PVC profil KBE, okovje obvezno višje kakovosti. Zasteklitev oken je po EU standardu, dvojna prozorna s steklom karakteristike ojačane zvočne in toplotne izolacije 4-16-4 k1,0/32 Dcb. Zunanje okenske police bodo iz ALu, notranje pa iz PVC.

Balkoni - Balkoni stanovanjskih enot bodo kovinske izvedbe. Vsi kovinski deli konstrukcije bodo protikorozijsko zaščiteni. Tla balkonov bodo imale vodoodporne lesene vezane plošče.

Dvigalo - Stanovanjski objekt bo imel dvigalo, ki povezuje kletne in garažne prostore s stanovanjskimi etažami.

 

Garaža, parkirišča:


V garažnem objektu je predvidenih 28 parkirnih mest. Tlak garaže je armirano betonska plošča zaščitena z protiprašnim premazom in označbami. Plošča garaže, ki služi obenem kot zunanja parkirna ploščad je armirano betonska plošča debeline 22cm z naklonskim betonom in zaščitena z hidroizolacijo. Na ploščadi in utrjenem terenu bo lociranih 32 parkirnih mest. Dovoz vozil na ne pokrita parkirna mesta bo na severni strani objekta.

 

Instalacije:


Ogrevanje: bo izvedeno preko Viessmannove kondezacijske peči na kurilno olje, povezano preko kovinskga razvoda in preko kalorimetra do vsakega stanovanja.

Vodovod: Razvod tople in hladne vode v objektu bo izveden z pocinkanimi cevmi. Priključek hladne in tople vode za posamezno stanovanje gre preko odčitovalnega števca in bo izdelan iz aluplast-a, ki bodo položeni v tlaku in v zidu.

Sanitarni prostori: V kopalnicah bo montirana stenska WC školjka s podometnim izplakovalnikom. Umivalnik bo keramični, z enoročno armaturo. Stanovanja bodo imela v kopalnicah montirane tuše z armaturami.

Elektroinstalacije: Izvedeni bodo vsi razvodi v stanovanju za jakotočno instalacijo. Vsa merilna mesta bodo v pritličju in od njih razpeljana napeljava do omarice z varovalkami in zaključeni z vtičnicami in stikali. Izvedeni bodo tudi vsi razvodi za šibkotočno instalacijo ( telefonski in tv razvod ) ter zaključeni z vtičnicami.