Začetek Stolpnica Peca

Stolpnica Peca - okolje in okolica


Glavni vhod bo z južne strani.
V pritličju so prav tako (na strani proti igriščem) predvidena stanovanja, v osrednjem delu in pod vzhodno lamelo pa servisni prostori. V pritličju bodo na severni in vzhodni strani zunanja parkirna mesta, delno pod objektom. Skupaj jih je predvideno 20.
V kleteh so predvidene garaže s skupno 169 parkirnimi mesti ter tehničnimi prostori in ustreznim številom stanovanjskih shramb. Vhod v klet (rampa) v klet je na južni strani zemljišča in tako deli območje stanovanjske stolpnice od študentskih domov.
Zunanja ureditev okoli stolpnice je zasnovana tako, da bo na zahodni strani večja zelenico in urejena igrišča. Proti prometnim površinam bo izvedena protihrupno ograjo. Tudi sicer bo dvorišče stolpnice ograjeno.