Začetek Stolpnica Peca

Stolpnica Peca - Zasnova in etažnost


Arhitekturni koncept predvideva gradnjo stanovanjske stolpnice z zelo jasno izraženim stavbnimi deli in funkcionalno zasnovo.
Karakteristični sta dve stanovanjski lameli, bela in črna, ki pa sta sicer funkcionalno enako zasnovani. Tako je izhodišče za stanovanjsko zasnovo, funkcionalnost in oblikovanje v prijetno sodobno nadstandardno bivalno okolje. Vse etaže zagotavljajo lep razgled. Vrhno stanovanje pa omogoča 360 stopinjski razgled.

Tako je predvideno, da bo mogoče v posamezno lamelo (z njeno tridelno konstrukcijo) v posamezni etaži umestiti dve do štiri stanovanja v velikosti od 37 m2 do 113 m2, skupaj z ložami.

S takšno tipologijo stanovanj je mogoče predvideti veliko različnih kombinacij tipičnih tlorisov in tako ugoditi vsem vašim željam. Vsa stanovanja bodo imela ločen vstopni del, toaletne prostore, osrednji bivalni prostor s kuhinjo in ložo. Glede na velikost imajo še od ene do tri sobe in dodatne sanitarije in utility.

Vertikalno jedro med obema lamelama bo sestavljeno iz transparentnega stopnišča, predprostora pred dvigali in dvigal. Ob dvigalih bodo tudi vertikalni instalacijski in prezračevalni jaški.
Stanovanjski objekt bo priključen na vse potrebne komunalne vode.